VIRDIAMED

Witamy! stanton.ice.put.poznan.pl.

Projekt zakłada stworzenie (1) uniwersalnego wirtualnego środowiska służącego do obrazowania medycznego w 3D przestrzeni poprzez zbudowanie innowacyjnego systemu dla pełnego wykorzystania informacji uzyskanej z metod KT i MR oraz (2) usługi ułatwienia wymiany obrazów medycznych między podmiotami systemu ochrony zdrowia. Członkowie zespołu opracowali metodę tworzenia modelu przestrzennego narządów w standardzie PDF. Interaktywne wykorzystanie modeli umożliwi lekarzowi określenie położenia elementów narządów, pomiary liniowe i kątowe niezbędne do operacji oraz nałożenie modeli struktur w różnych chwilach czasowych.
Projekt nie wprowadza nowych technik obrazowania, ale umożliwia pełniejsze wykorzystanie już posiadanych informacji. Ułatwia lekarzom z ośrodków terenowych konsultacje ze specjalistą. Uniezależnia specjalistów od dostępu do pracowni KT. Standard PDF umożliwia dostęp do obrazów z poziomu każdego komputera i ułatwia przesyłanie na odległość – telemedycyna.
W skład zespołu realizującego projekt wchodzą też doktoranci: mgr inż. Dominik Gaweł oraz mgr inż. Krzysztof Brudło.

opis

Posted in Uncategorized | 1 Comment