Tag Archive for 'grafika'

Image morphing using continuous mode interpolation

Morphing between two distinct images is based on continuous mode interpolation developed for reduced order flow models. First, outer products of input vectors (images) result in two matrices, that are linearly interpolated. Next, eigenvectors of interpolated matrix are computed. Most dominant one is the morphed image we seek. On the example below, two photos of [...]

GnuPlot – podstawy

GnuPlot Gnuplot jest narzędziem do kreślenia wykresów 2D i 3D, sterowanym z wiersza poleceń. Ta jego cecha, oraz możliwość pobierania zewnętrznych danych, umożliwia jego wykorzystanie do wizualizacji wyników z innych programów. Możliwe są dwa tryby pracy: Jezeli uruchomimy program bez podania zadnych parametrow (polecenie gnuplot), bedzie on pracowal w trybie interaktywnym (bedzie oczekiwal na komendy [...]