Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przeze mnie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej:

Ogólnowydziałowe:

 • Metody Numeryczne w Technice (Transport)
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania; dawna nazwa: KWP1 (Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn – SN)
 • Zaawansowane Metody Komputerowego Wspomagania Projektowania; dawna nazwa: KWP2 (Mechanika i Budowa Maszyn – SN)

Na specjalności Inżynieria Wirtualna Projektowania:

 • Wirtualne Środowisko Pracy Inżyniera; dawna nazwa: Informatyczne Środowisko Pracy Inżyniera 1
 • Metody Analiz Strukturalnych; dawna nazwa: Metoda Elementów Skończonych 1
 • Wirtualne Modelowanie i Symulacja; dawna nazwa: Modelowanie i Symulacja
 • Języki Programowania z Elementami Obliczeń Równoległych; dawna  nazwa: Języki Programowania i Systemy Operacyjne 2
 • Systemy Wizualizacji Danych
 • Narzędzia Zarządzania Projektem Wirtualnym

Przedmioty prowadzone wcześniej:

 • Modelowanie Niskowymiarowe (laboratorium)
 • Informatyczne Środowisko Pracy Inżyniera 2
 • Języki Programowania i Systemy Operacyjne 1
 • Platformy Integracji oprogramowania CAD/CAM
 • Grafika komputerowa
 • Grafika inżynierska

Szczegóły można znaleźć na serwerze dydaktycznym Laboratorium Inżynierii Wirtualnej.