Students

PROWADZONE ZAJĘCIA

(szczegóły na serwerze dydaktycznym Laboratorium Inżynierii Wirtualnej)

1) INŻYNIERIA WIRTUALNA PROJEKTOWANIA

  • Informatyczne Środowisko Pracy Inżyniera 1
  • Informatyczne Środowisko Pracy Inżyniera 2
  • Języki Programowania i Systemy Operacyjne 1 (od 2010 r.)
  • Języki Programowania i Systemy Operacyjne 2 (od 2010 r.)
  • Metoda Elementu Skończonego 1 (od 2010 r.)
  • Modelowanie i Symulacja
  • Platformy Integracji Oprogramowania CAD/CAM 1  (do 2010 r.)

2) PRZEDMIOTY OGÓLNOWYDZIAŁOWE

  • Komputerowe Wspomaganie Projektowania 2 (WMRiT, Mechanika)
  • Metody Numeryczne w Technice (WMRiT, Transport)
  • Grafika Inżynierska (WBMiZ, Mechanika)