CV (polski)

 • 1985 – 1993 : nauka w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu
 • 1993 – 1997 : nauka w III L.O. im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 • 01.10.1997 – 03.07.2002: studia magisterskie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP
 • 03.07.2002 : obrona pracy magisterskiej ( “Zastosowanie algorytmów numerycznych do rozwiązywania zjawisk konwekcyjno-dyfuzyjnych”) i uzyskanie tytułu mgr inż. mechanika w zakresie mechatroniki
 • 01.10.2002 – 11.07.2006 : studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP
  • 01.10.2004 – 01.02.2005 : kurs pedagogiczny dla asystentów
  • 26.04.2005 : otwarcie przewodu doktorskiego
  • 28.03.2006 : złożenie pracy doktorskiej
 • 26.09.2005 – 30.11.2005: staż naukowy w Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik w Berlinie
 • 11.07.2006 : obrona pracy doktorskiej (“Metoda wykorzystania Globalnej Analizy Stabilności w modelowaniu przepływów nieściśliwych”) i uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych
 • 01.10.2006 – 31.09.2008 : zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu (PP)
 • 01.10.2008 : zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu (PP)
 • 2016 : powstanie Katedry Inżynierii Wirtualnej (stanowisko adiunkta)
 • 27.02.2018 : uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych; dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn (“Niskowymiarowe modelowanie przepływów o zmiennych warunkach operacyjnych i brzegowych”)