About me

Contact:

dr hab. inż. Witold Stankiewicz

 • address:
  Politechnika Poznańska
  Katedra Inżynierii Wirtualnej
  Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii, pokój 413
  ul. Jana Pawła II 24
  60-965 Poznań
 • e-mail: stankiewicz@stanton.ice.put.poznan.pl
 • phone: (061) 665 2167

Areas of interest:

 • CFD (Computaional Fluid Dynamics), flow stability
 • ROM (Reduced Order Modelling)
 • Dynamical Systems
 • Structural Analysis
 • 3D Modelling
 • Finite Element Mesh generation & deformation
 • Photorealism
 • Numerical Methods
 • Programming (incl. GUI and parallel)

Witold Stankiewicz