Witamy na stronie projektu NCN Opto-Aero

25.03.2014 – Przypadek II – badania dla profilu NACA 0012 – optymalna struktura dla określonych warunków obciążenia aerodynamicznego

25.03.2014 – Przypadek II – badania dla profilu NACA 0012 – budowa optymalnej struktury na podstawie obciążenia aerodynamicznego


25.03.2014 – Przypadek II – badania dla profilu NACA 0012 – budowa optymalnej struktury na podstawie obciążenia aerodynamicznego

25.03.2014 – Przypadek II – badania dla profilu NACA 0012 – budowa optymalnej struktury na podstawie obciążenia aerodynamicznego


25.03.2014 – Przypadek II – badania dla profilu NACA 0012!!


25.03.2014 – Budowa optymalnej struktury

25.03.2014 – Budowa optymalnej struktury


25.03.2014 – Rozkład energii na strukturze klapy w wyniku obciążenia siłami aerodynamicznym

25.03.2014 – Rozkład energii na klapie w wyniku obciążenia siłami aerodynamicznymi

04.02.2013 – Obliczenia FSI dla układu skrzydło – klapa Fowlera!!

Siatka CSM

Siatka CFD

28.01.2013 – Wstępne wyniki w DLR TAU-Code w technologii CHIMERA

25.11.2012 – Wstępne siatki przepływowe dla układu skrzydło klapa w generatorze CENTAUR SOFT

22.11.2012 - Wizyta w Instytucie Lotnictwa i prezentacja modelu skrzydła samolotu I22 – Iryda wraz z klapa Fowler

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.