About Me

Dr inż. Krzysztof Kotecki
Kontakt:
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Katedra Inżynierii Wirtualnej
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, pokój 414
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań

tel. (61) 665 2101
mail: krzysztof.kotecki@put.poznan.pl