jump to navigation

O mnie

Nazywam się Dominik Gaweł. W 2012 roku skończyłem studia drugiego stopnia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, kierunku Budowa Maszyn, specjalności Inżynieria Wirtualna Projektowania Politechniki Poznańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Aktualnie jestem studentem studiów trzeciego stopnia wymienionej wyżej specjalności. Zajmuję się zagadnieniami medycznymi oraz biomechanicznymi, w szczególności nowoczesnymi metodami diagnostyki medycznej.

Comments»

no comments yet - be the first?