IWP EXPO 2018

W czwartek, 13.12.2018 studenci specjalności Inżynieria Wirtualna Projektowania oraz Koła Naukowego IWP prezentowali swoje osiągnięcia w ramach IWP EXPO 2018.

Zainteresowanie, jak co roku, było wysokie.

CFD with in-house MF3/UNS3 code

PinBall – A Toolkit for Exploring MIMO Flow Control

PinBall: Re = 100

Delta wing configuration, 65 deg, 30 deg AoA

Computational grid

Re=10000

Re=5000

Re=1000

/


Re=600

Re=400

Sphere: Re=400

Sphere: Re=350


In-house unstructured FEM parallel Navier-Stokes solver.